Moderní web

1 Úvod

Proč se zabývat IM a mít své internetové stránky?

Internetový marketing je využití internetových a s internetem kooperujících technologií a služeb, za účelem dosažení marketingových cílů.  

Můžeme říct, že jádrem internetového marketingu (IM) jsou firemní internetové stránky (FIS). Tyto jsou totiž provázány s veškerou činností, která vede k tomu abychom přivedli návštěvníka a udělali z něj zákazníka. Proto všechny vztahy, události, procesy se budou primárně týkat FIS.

Myslím, že o významu IM není třeba pochybovat. Pro jistotu ovšem uvedu několik hlavních pozitiv.

 • získání konkurenční výhody,
 • budování značky
 • zlepšení komunikace se zákazníky,
 • získání nových příležitostí,
 • účinná prezentace firmy a jejich výrobků.

Ovšem IM a samotné FIS nemusí přinést žádnou z výše uvedených pozitiv. Příčin může být několik.

 • zastaralé, neaktuální internetové stránky
 • špatně dosažitelné pomocí internetových vyhledávačů
 • nepřehledné, špatně strukturované
 • s nevhodným designem, nevalidní

Pakliže existuje alespoň jedna výše zmíněna příčina, pak je žádoucí zamyslet se nad přístupem k IM a FIS například restrukturalizací, redesignem nebo vytvořením kompletně nových internetových stránek společně s novým řešením celého IM.  Špatný IM společně se špatnými FIS nejen že vám nepřivedou návštěvníky potažmo zákazníky, ale mohou poškodit jméno vaší firmy a nahrávají vašim konkurentům. Zákazníci nebo návštěvnici většinou potřebují rychle najít požadovanou informaci. Když ji nenajdou během několika sekund, vracejí se zpět, například na výsledky vyhledávání, a jdou jinde.

 • Snažte se tvořit IM a FIS z pohledu zákazníka nebo návštěvníka. Přemýšlejte nad možnostmi jak ho oslovit, přivést. Vy samozřejmě znáte svou firmu dokonale a vám je vše zcela jasné, ale ostatní to nemusí tak vnímat.
 • Pakliže nebudete zavádění IM do vaší firmy řešit sami, určitě k tomu využijete nějakou firmu. Ovšem i tak je třeba vědět, co po ní máte vyžadovat, co by měly obsahovat a jaké jsou vaše a nejen vaše ale i internetové možnosti.

 Kurz přináší ucelený pohled na implementaci internetového marketingu do firmy, a snaží se seznámit podnikatelské subjekty se základní strategií při zavádění internetového marketingu. Ne všechny výhody, které vám přináší možnosti internetu, musí být nutně pro vás využitelné. Platí pravidlo, že lepší je střídmější přístup, než megalomanské projekty. Vždy se dá totiž na základě analýz cokoliv přidat, aby se zákazníkovi rozšířili možnosti.