Moderní web

3.3 Co umožňuje

Co umožňuje firemní web

Web nám nabízí poměrně velké možnosti interakce mezi firmou a jejími návštěvníky/zákazníky. Bylo by škoda omezit se jen na statické zobrazení kontaktu. Kapitola nastíní možnosti, které nám umožňuje web. Není to konečný souhrn všech možností, ale spíše návod, kudy jít. Obrázek níže ukáže základní možnosti.

Co nám umožňuje web 

Proč zde nejsou uvedeny i sociální sítě, které taktéž umožňují komunikaci? Protože na rozdíl od zde uvedených možností, jsou tyto realizovány třetími stranami. To znamená, nejsou přímo ovlivňovány vámi, vy pouze využíváme jejich rozhranní. Kdežto to co umožňuje firemní web je určitým způsobem implementováno buď na vašem serveru, nebo pomocí placené a tudíž garantované služby třetí strany.

Rozdělme tedy do tří základních částí, co nám web umožňuje.

  • komunikaci
  • ovládání
  • podporu

Jednotlivé části si přiblížíme v následujících podkapitolách.