Moderní web

3.4 Co ukazuje

Co ukazuje firemní web

Hlavním obsahem webu je informace o produktech firmy. Jak bylo uvedeno výše, je třeba aby byla strukturovaná, zajímavá,… Informace o produktech jsou většinou důvodem, proč lidé na váš web přicházejí. Proto je dobré věnovat těmto informacím pozornost. tyto informace by měly obsahovat:

  • popis produktu
  • specifikace
  • fotografie
  • manuály
  • mohou u nich být názory ostatních zákazníků

Užitečné bývá zobrazení souvisejících nebo podobných produktů, ať návštěvník má možnost výběru v dané kategorii.

Dalším, co ukazuje firemní web, jsou cíle firmy. Tedy nemusí to být pouze cíle firmy, můžou to být informace nejen o její historii, ale také o jejích vizích, firemní struktuře společně s fotografii týmu. Značnou měrou to přispívá k důvěryhodnosti.

Web také umožňuje prezentovat firemní informace. Do této kategorie můžeme zařadit informace o pracovních příležitostech, o nových technologiích, které přispívají k lepšímu produktu či pohodlí zákazníka.

Důležitou části je dělat podporu a servis zákazníkům. Podpora v tomto směru znamená řešení problémů, často kladené otázky tzv. FAQ, servisní místa s možností objednávky a/nebo manuály ve formě pdf.