Moderní web

3.5 Propojení

Firemní web spojuje

Sociální sítě - jsou každopádně dnes hitem jak v soukromé, tak i v komerční sféře. Základním principem jejich fungování není publikování, ale sdílení informací. Uživatelé těchto sítí vytvářejí virtuální společenství vzájemně propojená vztahy a v rámci těchto společenstev sdílejí krátké texty, fotografie, videa, odkazy na webové stránky a další informace. Facebook, Twitter, MySpace, Linkedln a další sociální sítě jsou tak kvalitativně novou formou života informací na internetu. Jsou přístupné každému a zároveň nabízejí nezanedbatelný marketingový potenciál.

Slevové servery - další z možností jak propojit web jsou slevové servery. na tyto servery můžete dávat své akce, kůpóny a obecně jakoukoliv podporu prodeje. Výhoda je, že umožnují, za jistý podíl, vytvářet reklamu a zajistit zákazníky pro vaši firmu.

Pro vás znamenají skvělou možnost pro komunikaci se zákazníkem, prezentaci firmy a mnoho dalších aktivit. Ovšem je potřeba říct, že je třeba uváženého použití a sledování příspěvků a odpovědí na ně. O odstrašujících příkladech nezvládnutí sociálních sítí a jak jím zabránit se můžete dočíst na http://www.lupa.cz/clanky/odstrasujici-pripady-komunikace-socialni-site.