Moderní web

4 Zavedení IM

Doporučený postup při zavádění internetového marketingu

Postup zavádění internetového marketingu je v podstatě klasický postup zavádění projektu. Každý projekt má svůj životní cyklus, který ho popisuje z hlediska dílčích částí.

 Pro živnostníky a SME to představuje několik základních kroků:

  • Analýza (cíle, termíny, činnosti, součásti…), stránky, reklama, konkurence, využití sociálních sítí. Analýza identifikuje příležitosti a specifikuje problémy, ty jsou nalezeny většinou na základě brainstormingového sezení týmu, doporučení týmu, sezení týkajícího se definice procesů. 
  • Návrh (funkční požadavky, design,…) - hledání řešení (opět formou brainstormingu), identifikace požadovaných zdrojů a měřitelných údajů pro daná řešení. 
  • Vývoj (samotný vývoj, kooperace, registrace) - formulace detailních postupů pro implementaci schváleného řešení.
  • Realizace (spuštění, aplikování, nasazení) - provedení a nasazení schváleného řešení podle postupně definovaných v předchozí fázi.
  • Hodnocení (testování, vyhodnocování, zavádění změn…) - využití nástrojů pro měření, monitorování procesu, ověření naměřených hodnot s definovanými. Tato fáze je prováděna v průběhu celého procesu 

ADDIE