Moderní web

4.2 Návrh

Návrh

Máme-li za sebou průzkum trhu, už víme, jestli budeme vytvářet nový systém nebo konkurenční systém, můžeme přejít ke specifikaci požadavků. Jedná se v podstatě o konkrétní zadání celého systému. Tato fáze je asi nejtěžší. Je velmi důležité získat přehled o potřebách uživatelů. Pro získání těchto poznatků můžeme využít například různých anket nebo dotazníků.  

Výstupem specifikace požadavků může být jednostránkový dokument, ve kterém bude v několika odstavcích slovně popsáno, co má systém umět.

Funkční požadavky 

Na specifikaci požadavků plynule navazuje funkční analýza. Cílem je zamyslet se nad tím, jak výše zmíněné požadavky zrealizovat pomocí funkcí, které bude systém nabízet. V podstatě se "přeloží" ona slohová práce do heslovitých bodů.

Datový mode

Návrhu datového modelu odborně říkáme datové modelování. Používají se k tomu různé metodiky a nástroje (někteří z vás budou možná znát například tzv. ER diagramy, nebo relativně nový jazyk UML). Jednoduše řečeno, musíte v této fázi navrhnout databázi (neboli fyzický datový model) na základě požadavků uživatelů, respektive provedené funkční analýzy. Databáze musí být navržena tak, aby po informační stránce pokryla všechny údaje, které potřebujeme evidovat k provozu systému.

Časový plán

Připravit dobrý časový plán je poměrně obtížné. Zde je potřeba už mít nějaké zkušenosti a mít dobrý odhad na to, jak dlouho může daná fáze trvat. Také velmi záleží na tom, jak rozsáhlý systém připravujete. Pokud děláte nějaký malý projekt, pak vám analýza systému může zabrat řádově dny až týdny, v případě rozsáhlejších projektů řádově týdny až měsíce. S částí implementační je to velmi podobné. A nakonec doba testovacího provozu a délky supportu je také závislá na rozsahu projektu. Výstupem v této části analýzy by měl být zhruba jednostránkový dokument, který obsahuje konkrétní data (nebo přibližná období, jak dlouho dané fáze budou trvat). Někdy se také používají jako jednotky člověkodny.