Moderní web

4.3 Vývoj

Vývoj

Volba programovacího a databázového nástroje

Když víme, co máme programovat, když máme navržený dobrý datový model, je ten správný okamžik, kdy se rozhodnout pro určitý programovací nástroj a databázový systém. Je jasné, že při volbě nástrojů budeme ovlivněni nejen tím, co nám dané nástroje nabízí, ale velmi významné bude také finanční hledisko. Velmi důležitým kritériem by měla být hlavně rychlost zpracování a objem zpracovatelných dat (takzvaná časová a prostorová složitost).

Vytváření systému

Je několik možností, jak systém postupně vytvářet. Nejvíce se mi vyplatil systém tzv. modulárního přístupu. Naprogramuje se jádro systému (např. základní funkce pro přístup k databázi, pro autentizaci uživatele apod.) a na toto jádro se pak postupně "nabalují" jednotlivé části systému. Každá část zde funguje jako samostatný modul, který je přidán do systému po té, jakmile je naprogramován a otestován. Pozor! Pokud vám zavedení nového modulu do systému vyvolá úpravy v jiných, již zaběhnutých modulech, pak máte něco špatně. A s největší pravděpodobností bude chyba v návrhu datového modelu.