Moderní web

2 Firma a zákazník

Na co se zaměřuje firma a na co zákazník

Tyto zdánlivě různé pohledy je třeba určitým způsobem propojit. Důležité je, hlavně tedy pro firmu, aby se směřovala na zákazníka a poskytla mu vše co požaduje. Jsou zde ukázány základní jednotlivé pohledy jednotlivých stran. Není to konečný výčet všech možností, ale jsou ukázány ty hlavní.

Co vyžaduje zákazník na internetu.

Pohled firmy  

V rámci internetového marketingu rozlišujeme návštěvníka a zákazníka. Návštěvníka můžeme definovat, jako člověka, který přijde na web, ale neprovede žádnou akci. Akce znamená, že návštěvník provede nějakou událost, která vede buď k objednání produktu, rezervaci, ... Tímto se z návštěvníka stane zákazník.