Moderní web

3.3.1 Komunikaci

Komunikace 

 

Web umožňuje komunikaci s návštěvníky, dává jím možnost kontaktovat vás a odebírat od vás informace o vašich produktech, technologiích, novinkách. Tato komunikace probíhá většinou jedním směrem a to hlavně od vás k návštěvníkům/zákazníkům. Hlavní komunikační kanály v tomto případě jsou:

Komunikační kanály na webu 

Odběr pomocí RSS  RSS

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

E-mailing

Je formou tzv. přímého marketingu, tedy kdy komunikace je uskutečňována mezi dvěma subjekty. Je to zasílání sdělení prostřednictvím e-mailu. Pomocí e-mailingu lze prodávat, budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.

U této formy je důležití zmínit právní rámec, kterým je zaílání e-mailů regulováno. Více o tomto tématu naleznete zde: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/E-mailový_marketing.

Newsletter

Je pravidelně posílaný e-mail s informacemi, který nesmí mít ani prodejní ani reklamní charakter. Je tedy rozdílný od e-mailingu. Témata obsažená v newsletteru musí zaujmout, motivovat, podněcovat. Takovými tématy mohou být například:

  • řešení problémů
  • návody
  • případové studie
  • trendy …

Kontaktovat firmu

Kontaktování firmy je jeden z nejdůležitějších cílů. Nezaručuje sice že se s návštěvníka ihned stane zákazník, ale je to na té nejlepší cestě. Proto je vhodné nabídnou různé možnosti.

  • formulářem na odeslání vizitky (jméno, telefon, e-mail)
  • pomocí QR kódu – přímé uložení do kontaktů mobilního telefonu
  • zelenou linkou (800 …)
  • chatem
  • uvedeným telefonem ve formátu podporujícím přímé volání přes Skype

Čtení reakcí ostatních

Tato forma už může být řešena formou diskusního fóra, kdy zákazníci mají možnost mezi sebou vyměňovat informace, zkušenosti. Návštěvníkovi přicházejícímu na webové stránky, může být nabídnut výpis z nejzajímavějších reakcí či postřehů.