Moderní web

3.3.2 Ovládání

Ovládání 

Můžeme spojovat se správou obsahu, což nám umožňuje vkládat, aktualizovat, měnit obsah našeho webu.

Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta.

Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.

Základní funkce CMS

Mezi základní funkce CMS (obvykle se člení na administrátorské a uživatelské) patří:

  • Tvorba, modifikace a publikace dokumentů (článků) zpravidla prostřednictvím webového rozhraní, často s využitím jednoduchého online WYSIWYG editoru nebo jednoduchého systému formátování textu (není nutná znalost HTML),
  • řízení přístupu k dokumentům, zpravidla se správou uživatelů a přístupových práv, často s funkcemi workflow či groupware,
  • správa diskusí či komentářů, ať už k publikovaným dokumentům nebo obecných,
  • správa souborů,
  • správa obrázků či galerií,
  • kalendářní funkce,
  • statistika přístupů.

Některé známe open source systémy Joomla!, Drupal, WordPress, Website Baker.