Moderní web

4.1.1 Příprava

Příprava

Než vůbec přistoupíte k zavádění internetového marketingu a k tvorbě internetových stránek, ať už pomocí vlastních zdrojů nebo s využitím firmy je třeba si ujasnit některé věci. S tím vám samozřejmě může pomoct i firma resp. může udělat analýzu za vás, ale vždy je lepší se připravit. Co k takové přípravě analýzy potřebujete, můžete vidět na obrázku níže.

Příprava k analýze 

Všechny části analýzy systému musí být zdokumentovány, soubor všech dokumentů tvoří projektovou studii. Podle rozsahu projektu obsahuje dokumentace řádově stránky až desítky stránek.

Definování účelu projektu není nic jiného, než si sednout a říct si, co vlastně chceme dělat. Máme-li alespoň hrubou představu, co chceme udělat, můžeme vyrazit na průzkum trhu. Bavíme-li se o webových aplikacích, projdeme internet a zjistíme, jak to vypadá s již existujícími projekty stejného nebo podobného zaměření. Pokud zjistíme, že nic podobného zatím neexistuje, můžeme se pustit do práce. Na druhou stranu, pokud zjistíme, že podobný projekt již existuje (a to bude velmi pravděpodobné), nemusíme to hned vzdávat. Máme možnost se seznámit s konkurenčním projektem.

Vhodným nástrojem může být SWOT analýza, což je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s projektem. Více se o SWOT analýze můžete dočíst na: http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza

Financování projektu

Výstupem je přehled veškerých financí, které se do projektu vloží. Měla by zde být obsažena i případná návratnost investic. Samozřejmě může jít o projekt, který je "zadarmo", pak tato část analýzy systému bude vypuštěna. Pokud uvažujete o sponzorech vašeho projektu, je potřeba mít k dispozici zpracovaný rozpočet. Je velmi pravděpodobné, že právě část "financování projektu" ve vaší projektové studii bude první částí, která bude sponzory zajímat. Pokud řešení finančních otázek není vaši silnou stránkou, je vhodné si přizvat na pomoc nějakého odborníka - ekonoma.