Moderní web

3.2 Co vyžaduje dobrý web

Co vyžaduje dobrý web

Aby byl web dobrý a vraceli se na něj návštěvníci/zákazníci musí splňovat určité předpoklady. Těmi základními předpoklady jsou:

Dobrý web 

Přehlednost se týká, jak se návštěvník zorientuje na webu. Když bude muset uvažovat na co má kliknout a neví, kde se dostane, nebo zdlouhavě hledá požadovanou informaci, pak věřte, že nebude mít zájem se na takové stránky vrátit. Proto je důležité věnovat se designu, struktuře a zobrazeným informacím.

Použitelnost znamená, že zákazník nemusí mít nainstalované na svém prohlížeči rozšiřující moduly, jako například Flash, nemusí mít povolenou Javu a přesto si dokáže web bez problému prohlédnout. Použitelnost je také úzce spojena s přístupností.

Přístupnost se týká hlavně lidí s určitým druhem postižení. Tito lidé mají ztížené podmínky pro prohlížení webových stránek. Je proto nutné dodržovat pravidla pro vývoj webu pomocí metodiky Blind Friendly Web. Tyto pravidla je možné nalézt na adrese http://blindfriendly.cz/metodika.

Funkčnost je především o udržování a aktualizování odkazů, formulářů. Tyto prvky vytvářejí na webu interaktivou a určitě návštěvníka odradíte, pakliže například odkazy nepovedou tam kde by měli.

Důvěryhodnost webu znamená pro návštěvníka jistotu v jednání s vámi. Dosažení důvěryhodnosti bude přiblíženo v kapitole o struktuře a podobě.

Kvalitní zpracování znamená nejen zajímavý design, ale celkový vzhled, který musí zapůsobit na návštěvníka během několika málo sekund. Mnoho zdarma webů toto postrádá.

Aktuální informace jsou známkou toho, že vaše firma stále žije a určitým způsobem zlepšují důvěryhodnost webu.

To je výčet obecných základních vlastností, které by měl každý dobrý firemní web mít. Samozřejmě k tomu, aby jsme ho zviditelnili a věděli o jeho fungování potřebujete ještě další nástroje, které vám přiblíží další kapitoly.