Moderní web

3.2.1 Podobu/styl

Podoba, styl firemního webu 

Rozšířením předešlé kapitoly se dostáváme k tomu, že firemní web vyžaduje svoji strukturu, podobu a další prvky, které jsou pro návštěvníka ihned viditelné a mají za úkol nejen zajistit bezproblémové procházení webu, ale taky vytvořit povědomí o firmě. Myšlenková mapa níže, ukazuje základní stavební části.

Co vyžaduje web

Rozebereme jednotlivé prvky popořadě. 

 • Corporate identity

Corporate identity 

Jedná se o firemní styl, což je soubor pravidel, které určují, jak se prezentuje firma navenek svým zákazníkům a také i v rámci své organizace svým zaměstnancům.  Součástí firemního stylu by mělo být:

  • logo – na webu umístěné vždy v levém horním rohu
  • firemní barvy
  • ostatní vizuální prvky

Tyto prvky musí být součástí firemních stránek, jelikož jako součást jednotného vizuálního stylu firmy mají dát zákazníkovi pocit důvěryhodnosti a umožnit mu rychleji identifikovat firmu.

 • Struktura

Struktura 

Každý návštěvník určitě přivítá, pokud se snadno zorientuje na vašich stránkách a rychle najde požadovanou informaci. Obecně se dá na strukturu pohlížet ze dvou stran:

  • uspořádání webové stránky – které obsahuje základní prvky, jako je navigace. Ta by měla být stejná pro celý web. Dále pak záhlaví a zápatí, ve kterých jsou zobrazeny logo, název firmy popřípadě jazykové mutace a v zápatí mohou být umístěny informace o copyrightu případně krátké další informace. Největší část by měla být tvořena tělem, kde se nalézá obsah webové stránky. Ten musí mít svou strukturu.
  • obsah webové stránky – musí obsahovat pouze jeden hlavní nadpis první úrovně. Další případné nadpisy by měly být o úroveň níže. Samotný text webové stránky nesmí být příliš dlouhý, má obsahovat potřebné množství klíčových slov (viz dále) a má být vhodně strukturovaný do bloků, odstavců, odrážek.
 • Použitelnost

Zde je vhodné se zamyslet nad použitými technologiemi. Ne každý má nainstalované nebo povolené na svém prohlížeči doplňky typu JavaScript, Java nebo Macromedia Flesh. Proto každý z těchto prvků by měl mít svou alternativu, pokud už víte, že se bez některého z těchto prvků neobejdete.

Také je vhodné ujasnit si typografickou podobu. Není vhodné používat různé druhy exotických písem, protože pokud je uživatel nemá, prohlížeč mu nabídne systémové. Součástí by mělo být také správné kódování písma. V ČR je možné používat kódování typu  windows-1250 nebo UTF-8. Není totiž nic horšího, než při správné interpretaci diakritiky se vám zobrazí nějaký klikyhák.

 • Atraktivnost

Znamená mít nejen atraktivní design, ale také moderní – což dává návštěvníkovi pocit, že o svůj web pečujete. Dále určitým způsobem zvýšíte atraktivitu, pakliže nabídnete návštěvníkům například zajímavé novinky z vašeho oboru nebo také různé průzkumy a statistiky či nejvyhledávanější produkty.

 • Validita

Neznamená nic jiného, že váš web je naprogramován takovým způsobem, že vyhovuje normám W3C http://www.w3.org/ . Je to důležité nejen z hlediska správného zobrazení, ale také některé vyhledávače podle tohoto posuzují kvalitu stránek a podle toho ji také umisťují ve výsledcích vyhledávání.

 • Důvěryhodnost

Pokud si přejete udělat ze svých návštěvníků zákazníky, pak je vhodné jim vytvořit na webu prostředí důvěry. To lze zabezpečit nejčastěji vašimi referencemi. Když návštěvník vidí ostatní vaše zákazníky, je to pro něj společenské potvrzení toho, že vaše produkty jsou chtěné. Důvěryhodnost také zvyšují informace o detailním popisu vašich činností, uvedení kompletních kontaktních údajů včetně fakturační adresy a IČ.

 • Bezpečnost

Je úzce spojená s důvěryhodností celého webu. Bezpečnost je důležitá i pro vás! Pakliže máte na vašem webu umístěn formulář, který odesílá informace bud na váš e-mail nebo do databáze, měli byste mít odesílání ošetřeno aspoň pomocí Captcha kódu.

Pokud se vaši návštěvníci přihlašují na váš web, pak by se mělo jednat o zabezpečenou formu přenosu pomocí protokolu HTTPS.

Pakliže zpracováváte či uchováváte data vašich návštěvníků, musíte se zaregistrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz , který vám také ukládá povinnost vyvěsit na vašem webu informace o ochraně soukromí a další.