Moderní web

3.2.2 Optimalizaci

Optimalizace webu - SEO

Označovaná jako SEO což znamená Search Engine Optimization (Optimalizace pro vyhledávače). Je to sbor technik, pomocí níž se snažíme učinit náš web přístupný vyhledávacím robotům tzv. botů. Pokud máme dobře provedenou optimalizaci, pak vyhledávače umisťují naše stránky na předních místech výsledků vyhledávání na hledanou frázi.

Cílem tohoto kurzu není SEO techniky popsat kompletně, to by překračovalo rámec kurzu (ohledně SEO by šel vytvořit další kurz). Zde jsou uvedeny jen základní pilíře, pro vás je důležité, ať víte za co platíte a jaký to má mít účel, a jakým způsobem toto kontrolovat a měřit. 

SEO se dělí na dvě základní techniky:

  • SEO onpage factors
  • SEO offpage factors

 SEO onpage factors

URL webu – je vhodné a některé vyhledávače na to přihlíží, když URL webu koresponduje se zaměřením firmy. Například když máte účetní firmu, pak je vhodné jako URL použít například ucetni-ostrava.cz, nebo její modifikace. Není to ovšem podmínkou, ale spíše doporučením.

Titulek – titulek stránky je pro mnoho vyhledávačů důležitý prvek, proto každá stránka by měla mít svůj jedinečný titulek, který se váže k obsahu samotné stránky, například Účetnictví Ostrava – daňové poradenství.

Nadpis H1 – se zadává do HTML kódu a měl by být jedinečný a pouze jeden na každé stránce. Tento nadpis by měl opět vystihovat co nejlépe obsah stránky.

Popisy prvků – každý prvek – obrázek, odkaz – by měl mít svůj popis ve svém HTML kódu. Většinou se označuje jako title=“popis prvku“ a každý obrázek by měl mít i svůj alternativní popis, který se zobrazí v případě, kdy obrázek nebyl načten.

Text na stránce – jak bylo už zmíněno výše, měl by být strukturovaný a dodržovat pravidla copywritingu viz http://www.snizekweb.cz/clanky/tipy-copywriting .Důležité je také použití tzv. klíčových slov, což jsou slova, které je třeba volit tak, aby co nejlépe korespondovaly s obsahem stránky a zároveň se slovy, které uživatelé s největší pravděpodobností budou používat při vyhledávání na internetu.

Validní kód - je důležitý nejen pro správné zobrazení stránek, ale také říká vyhledávačům, že stránky jsou na dobré technické úrovni, což zvyšuje jejich hodnocení. Jestli jsou vaše stránky validní můžete zjistit na http://validator.w3.org .

Do techniky SEO off page factors řadíme

  • zpětný odkaz a s tím související
  • link building (budování zpětných odkazů)

Zpětný odkaz, je takový odkaz, který je umístěn mimo vaše webové stránky (nejčastěji na cizích) a z těchto směřuje na váš web. Není důležité množství, ale kvalita. Zpětné odkazy jsou kvalitní tehdy, jestliže odkazují na váš web ze stránek, které se zabývají podobnou nebo stejnou činnosti jako vaše firma.

Link building tedy budování zpětných odkazů, je technika, která má za úkol zajistit dostatek kvalitních zpětných odkazů a tím zajistit viditelnost webu, budování značky (branding) a dát vyhledávačům důvod, aby vaše stránky dobře hodnotili a tím vás ve výsledcích vyhledávání posunuli na přední pozice.

Zpětné odkazy můžete získat:

  • registrací do katalogu (firmy.cz, centrum.cz, …)
  • registrací do profesně zaměřených katalogů
  • výměnou odkazů se spolupracujícími firmami
  • publikováním na různých diskusních fórech, zaměřených na související problematiku

Dobrá firma by se o SEO měla postarat na základě konzultace s vámi a navrhnout vám nejlepší řešení.

Pozor si dejte na různé podvodné techniky získávání zpětných odkazů a vůbec na neetické techniky při optimalizaci pro vyhledávače. Mnoho vyhledávačů dokáže toto rozeznat a místo toho, aby vás zařazovali na přední místa budou vás penalizovat a nezobrazí vás vůbec!