Moderní web

3.2.4 Reklamu

Reklama

Pro propagaci vašich stránek lze využít reklamu. V principu lze reklamu rozdělit do tří částí:

Rozdělení reklamy 

Tištěná a mediální – tedy reklama v klasických mediích jako je rádio, televize, billboardy a tisk je vhodná pouze tehdy, pakliže chcete oslovit velkou skupinu lidí bez potřeby cílení. Tento druh reklamy není úplně k zahození, ale je vhodný spíše pro větší projekty a také je vhodný pro budování a zvýšení povědomí o společnosti, značce nebo produktu. Ovšem náklady na takovou reklamu jsou většinou velké a se špatně měřitelnou účinností.

Tato kapitola se primárně zaměří na internetovou reklamu. Obrázek níže ukazuje výhody internetové reklamy.

Internetová reklama 

Internetová reklama může být realizována několika způsoby:

  • Plošná reklama
  • Reklama ve vyhledávačích
  • Reklama v sociálních sítích
  • Reklama s využitím slevových portálů

Většina internetové reklamy využívá systému PPC - pay per click (platba za kliknutí) nebo PPA – pay per action (platba za akci). Na rozdíl od PPC reklamy, u níž platíte za každé kliknutí na Váš inzerát, u PPA platíte až za to, že návštěvník, který přijde přes Váš inzerát, provede na Vašem webu Vámi požadovanou akci. Touto akcí může být téměř cokoliv měřitelného, např. nákup zboží, odeslání poptávky nebo dotazu atd. Vzhledem k tomu, že ne vždy provede návštěvník měřenou akci hned při první návštěvě, pamatuje si systém určitou dobu (většinou v rozmezí 30-90 dnů), že právě tento návštěvník přišel přes inzerát.

Plošná reklama – využívá bannerů, videoreklam a bannerů a pozadí webů. Nevýhoda u této reklamy bývá tzv. bannerová slepota, kdy člověk prohlíží webovou stránku a místa, kde vidí banner, automaticky přehlíží. Tento typ reklamy bývá časově omezený a vhodnější platba je typu FlatRate (platíte za to, že banner je umístěn na přesně určeném místě po nějakou dobu).

Reklama ve vyhledávačích – využívá systému PPC, dá se lépe zacílit a to jak na klíčová slova tak i lokálně. Jejím cílem je zobrazit odkaz na váš web v top místě výsledků vyhledávání nebo po stranách. Výhoda této reklamy je stále zobrazení u daných klíčových slov a nižší cena.

Reklama v sociálních mediích  - také využívá systému PPC. Cílení reklamy je složitější a většinou se omezuje jen na lokální zacílení. Ceny za takové reklamy jsou oproti cenám ve vyhledávačích o třetinu vyšší.

Reklama s využitím slevových portálů – v tomto případě je nutné nabízet na daném portálu určitý produkt se slevou. Výhoda této reklamy spočívá v širším oslovení zákazníků, protože slevový portál umisťuje reklamu na servery s velkou návštěvností. Cena je pak určena výši provize, kterou platíte slevovému portálu.

Důležitou částí je také tzv. vstupní stránka. Je to stránka, na kterou se zákazník dostane po kliknutí na reklamu. Tato stránka nemusí být úvodní, ale má přivést zákazníka přímo k danému produktu. Musí být dostatečně motivující, mít kvalitní, přehledný, strukturovaný obsah a poutavý design.