Moderní web

O tomto kurzu

Jelikož jsem nedávno začal podnikat, vím, jak je obtížné probojovat se mezi velkou konkurencí. Je důležité poznat všechny možné způsoby, které podpoří podnikání.

Jeden z nich je internetový marketing. Díky němu jsme schopni nejen mít efektivní webové stránky, které prezentují naše produkty, ale také dokážeme využívat různé způsoby reklamy, které nám internet nabízí a hlavně nám umožňuje zjišťovat zákaznické preference, názory a připomínky k produktům, které můžeme měřit a vyhodnocovat. Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že je škoda nevyužít možností, které nám poskytuje internet v rámci internetového marketingu.

Po prostudování tohoto kurzu dokážete popsat základní prvky internetového marketingu.

Kurz objasní co má úspěšná firemní prezentace obsahovat a jaké jsou možnosti propagace, podpory a mnoha dalších částí internetového marketingu.

Budete schopni definovat požadavky pro zavedení internetového marketingu do vaší firmy. Získáte schopnost podívat se na internetový marketing komplexně.

Dokážete posoudit potřebu jednotlivých prvků internetového marketingu pro vaši firmu.

V sekci literatura najdete základní literaturu, která vám může pomoct při hlubším studiu této problematiky.