Moderní web


Děkujeme, že jste prošli tento kurz a doufáme, že je pro vás přínosem. V další době rozšíříme kurz o další kapitoly, například mobil marketing. Prosíme vás o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku, který vám nezabere více než pět minut. Vážime si vaši spolupráce.

1. Jaký je název vaší firmy?

2. Prošli jste celý kurz? Pokud ne proč?

3. Jaký máte dojem z kurzu?

4. Měli jste problémy s navigací v kurzu?

5. Je pro vás struktura kurzu srozumitelná?

6. Pomáhaly vám obrázky-pojmové mapy v kurzu? Jak?

7. Využívali jste často slovník pojmů?

8. Byl pro vás studijní text dostatečně strukturován?

9. Byl studijní obsah pro vás přínosem?

10. Použijete znalosti v praxi?

11. Byla pro vás užitečná případová studie?

12. Byl počet odkazů vedoucích na další informace dostačující?

13. Využili jste vyhledávání v kurzu? Pokud ano s jakým výsledkem?

14. Museli jste využít tutora? Pokud ano byli jste spokojeni?

15. Budete se dále v tomto směru vzdělávat například koupí doporučené literatury?

16. Vyplnili jste po prostudování kurzu test? S jakým výsledkem?

17. Změnili nebo přidali byste něco do kurzu?

18. Dokážete nyní na základě kurzu formulovat požadavky na zavedení IM?

19. Na základě informací uvedených v kurzu jak hodnotíte váš předešlý IM?

20. Jak se změnil váš postoj k IM?

21. Které prvky IM vás nejvíce zaujaly a proč?

22. Budete na základě informací provádět změny ve vašem IM?

23. Co od těchto změn očekáváte?

24. Jste schopni udělat analýzu vašeho webu (pokud jej máte) a říct co byste změnili?

25. Dokážete říct, jak se tyto změny dotknou zákazníka?

26. Jak hodnotíte váš web z hlediska validity a přístupnosti?

27. Máte implementován analytický nástroj? Pokud ne, proč?

28. Jakou reklamu jste používali a jakou zvolíte po kurzu?

29. Jak vám pomohly informace o sociálních sítích v kurzu?

30. Jak využíváte slevových serverů? Změní se váš postoj pro prostudování kurzu?

31. Dokážete na základě kurzu stanovit strategii a využít ji v IM?

Bezpečnostní kód - kolik je: kod =