Moderní web
ADDIE Rámcový postup řízení projektu.
Bliend Friendly Web Pravidla pro vývoj webu, které zaručují přístupnost zrakově či jinak postiženým lidem.
Branding Metody sloužící k budování a posilování firemní značky.
CMS Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu.
Corporate identity Soubor pravidel, které určují, jak se prezentuje firma navenek svým zákazníkům a také i v rámci své organizace svým zaměstnancům.
E-mailing Zasílání sdělení prostřednictvím e-mailu.
Internetový marketing Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“ [Nondek, L. a Řenčová, L. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-933-0.]
Konverze Vyjadřuje míru úspěšnosti. Ukazuje, kolik vás stojí přivedení návštěvníka na váš web a kolik z nich se následně stane zákazníkem.
Meta tagy Meta tagy jsou zvláštní značky, které se píšou do hlavičky stránky. Obsahují informace o kódování, autorovi, popisují web, klíčová slova, indexace pro vyhledávací roboty a další.
Microsite Také nazývaná minisite či weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace.
MySQL Databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný společností Sun Microsystems.
Newsletter Zasílání novinek prostřednictvím e-mailu.
PHP Skriptovací programovací jazyk na straně serveru.
PPA pay per action, (platba za akci)
PPC pay per click (platba za klik)
ROI Return on investment (návratnost investic) ROI (%) = zisk / investice * 100
RSS Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu.
SEM SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což znamená marketing ve vyhledávačích. Jedná se o marketingový nástroj, další forma on-line reklamy, zaměřený na propagaci a zvyšování viditelnosti a známosti webu, tedy navyšování návštěvnosti.
SEM Search Engine Marketing - je marketing ve vyhledáváčích
SEO Search Engine Optimization (zkratka SEO, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích.
Sociální síť Sociální sítí se nazývá služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity.
SWOT SWOT analýza, což je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s projektem.
URL Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.
Validita Znamená, že daná webová stránka odpovídá platným standardům organiazce W3C.
W3C Mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web.