Moderní web

Doporučená literatura

GRAPPONE, Jennifer a Gradiva COUZIN. SEO: search engine optimization : ovládněte SEO a získejte výhodu před konkurencí : optimalizujte své webové stránky pro vyhledávací servery : přiveďte na své stránky zákazníky dříve, než to udělá konkurence. Vyd. 1. Překlad Roman Skřivánek, Dana Balaštíková. Brno: Zoner Press, 2007, 328 s. ISBN 978-808-6815-855.

SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 351 s. ISBN 80-730-0195-0.

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-802-5127-957.

HLAVENKA, Jiří. Dělejte byznys na Internetu: jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001, 226 s. ISBN 80-722-6371-4.

KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. Vyd. 1. V Ostravě: Ostravská univerzita, 2008, 70 s. ISBN 978-807-3685-669.

BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konku-renceschopnosti. Praha : Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1.